Katecheza

       Katechizacja w Misji odbywa się w zasadniczo w piątki w Recklinghausen. Nauczaniem religii objęte są dzieci, w zależności od wieku, podzieleni są na trzy grupy: grupę dzieci przedszkolnych w wieku od 6 do 8 lat, dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. oraz dzieci pokomunijnych (czyli te dzieci, które w tym roku lub w ubiegłym przyjęły I Komunię św.). Spotkanie Scholi Dziecęcej odbywa się w piątki w sali Domu katolickiego na pierwszym piętrze. Zajęcia w Recklinghausen odbywają się w piątki w salach domu parafialnego parafii St. Marien przy Sedanstr. 27 (na prawo po wyjściu z kościoła).
W sprawach katechezy kontaktować się należy z ks. Rafałem Swatek. Nr tel: 023614069832, e-mail: swatkin@wp.pl


Przypominamy , że nauka religii dla dzieci odbywa się w każdy piątek wg. ustalonego planu.

24.11 bal wszystkich świętych w ramach zajęć szkolnych
1.12 zajęcia wg planu
3.12 uroczystość św. Mikołaja
8.12. zajęcia wg planu (zajęcia zmodyfikowane ) - roraty
15.12 wigilia w ramach zajęć szkolnych (zajęcia zmodyfikowane ) - roraty
22.12 ferie świąteczne – roraty
29.12 ferie świąteczne
5.01 ferie świąteczne
12.01 zajęcia wg planu
14.01 msza święta z udziałem dzieci
19.01 zajęcia wg planu
21.01 jasełka Bożonarodzeniowe
26.01 zabawa karnawałowa dla dzieci ( w ramach zajęć szkolnych )
2.02 zajęcia wg planu
9.02 zajęcia wg planu
Plan ma charakter poglądowy i może ulec zmianie
Plan szczegółowy nauki religii w Recklinghausen
Każdy piątek miesiąca!
17.30 Schola
16.00-16.45 Grupa najmłodsza 5 – 7 lat
RELIGIA
16.50-17.35 Grupa komunijna 8 - 9 lat
RELIGIA
17.40-18.25 Grupa pokomunijna …- 100 lat
RELIGIA

© 2012, wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzezone.
Ostatnia modyfikacja: 26 November 2017 - 09:52:09